Těsnění z expandovaného teflonu

 

Je vhodné pro všechny druhy průmyslu: olejářský, petrochemický, potravinářský, farmaceutický, lodní, automobilový, chemický, topení a ventilace, zemědělství, energetika ....
Může být použito k utěsnění nerovných a poškozených přírub. Je vhodné pro nízké i vysoké zatížení šroubů. Zkoušky DVGW (plyn), BAM (kyslík) a TUV.
Odpovídá kvalitě AMERINE Joind Sealed.

 

Vlastnosti Hodnoty
Teflon 100 %
PH 0 - 14
Tlak hydraulika 20 MPa
plyn 14 MPa
Teplota trvale od -240 do +290 °C
krátkodobě +310 °C


Těsnění je odolné proti stárnutí a nekontaminující.
Dodávané rozměry: 3*1,5 / 5*2 / 7*2,5 / 10*3 / 12*4 / 14*5 / 17*6 / 20*7 mm
Dodáváme v délkách dle Vašeho přání.

Tabulka stlačitelnosti PTFE

Rozměr v mm 10 N / mm2 20 N / mm2 30 N / mm2 40 N / mm2
šířka*výška šířka*výška šířka*výška šířka*výška šířka*výška
3 * 1,5 3,6 * 0,5 3,8 * 0,4 4,2 * 0,4 4,3 * 0,3
5 * 2 5,8 * 0,7 5,9 * 0,6 5,9 * 0,5 6,0 * 0,3
7 * 2,5 8,7 * 1,0 8,7 * 0,8 8,8 * 0,7 8,8 * 0,6
10 * 3 11,0 * 1,2 11,9 * 1,0 12,0 * 0,9 12,0 * 0,7
12 * 4 14,4 * 1,7 14,4 * 1,5 14,6 * 1,2 14,7 * 1,0
14 * 5 16,4 * 1,7 16,6 * 1,4 16,8 * 1,2 20,9 * 0,8
17 * 6 20,0 * 2,4 20,3 * 1,6 20,3 * 1,3 20,4 * 0,9
20 * 7 23,6 * 2,5 23,9 * 1,9 24,0 * 1,6 24,0 * 1,1
Tabulka doporučeného použití PTFE

Rozměr v mm
šířka*výška
Do maximálního nominálního průměru příruby
mm
3 * 1,5 40
5 * 2 150
7 * 2,5 450
10 * 3 800
12 * 4 1500
14 * 5 > 1500
17 * 6 > 1500
20 * 7 > 1500
Teflonový těsnící pásek

Je ideální pro utěsnění závitových spojů čerpadel a přípojek čerpadel ústředního topení, k utěsnění ventilů na vstupu do topného tělesa a pro snadné uvolnění trubkových spojů. Pásek se ovíjí vždy ve směru závitu a překrývá o 50 % předchozí pásek. Postupuje se směrem k otevřenému konci trubky. Pásek má být mírně napnutý. Počet závitů 20 - 30.

 • plynotěsné upevnění na jeden závit 1,4" BS 21 konickém mosazném závitu v kombinaci s odpovídající trubkou 29 barů
 • při použití odlišných materiálů (průměry trubek, typy závitů. Dva nebo více závitů apod., se může hladina těsněného tlaku měnit.
 • je vhodný pro všechny druhy průmyslu: olejářský, petrochemický, potravinářský, topení a ventilace, zemědělství, stavebnictví, energetika, farmaceutický, lodní, automobilový, chemický ....

PTFE pásek je stabilní do teploty +250 °C ve všech výrobcích. Při teplotách +250 - +400 °C nastává pomalá destrukce, která se od teploty +400 °C zrychluje. Při kontaktu s otevřeným ohněm se uvolňuje dráždivý dým.

Dodává se v rozměrech na cívkách:

 • 12000*12*0,075 mm
 • 12000*25*0,075 mm
 • 12000*12*0,1 mm
 • 12000*12*0,1 mm zlatá pro těsnění plynu
 • 15000*12*0,2 mm
 • 15000*19*0,2 mm

 

Vlákno pro těsnění závitů Loctite 55

Je nový, rychlejší a univerzálnější těsnící prostředek pro potrubí v porovnání s tradičními páskami nebo kombinací konopí/pasty. Splňuje zvýšené požadavky kladené na současné potrubní systémy.

 • trvale utěsní (bez ohledu na okolní teplotu) domovní i průmyslové potrubní systémy při jejich montáži
 • může být bezpečně a spolehlivě použit pro pitnou a odpadní vodu (je schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR pro pitnou vodu do 85 °C. Odpovídá mezinárodním normám BS 6920 a doporučení KTW pro teplou a studenou vodu) plyn (vyhovuje normě ČSN / EN 751-2 třída ARp a zahraničním atestům DVGW a DIN 30660), tlakový vzduch a průmyslové oleje.
 • využije se všude tam , kde se dosud používaly pásky a konopí s pastami
 • tato nová, dokonalejší metoda těsnění může být bezpečně použita pro litinu, ocel, mosaz, chromované, niklované a další galvanizované povrchy, nerez a plastové díly do průměru 6 palců.

 

Doporučený počet otáček dle průměru závitu

Závit Otáček Poznámka Závit Otáček
3/8" 5 až 6   2" 15 až 25
1/2" 6 až 8 cca 385 spojů z balení 2 1/2" 20 až 30
3/4" 7 až 9 cca 260 spojů z balení 3" 25 až 35
1" 8 až 12 cca 180 spojů z balení 3 1/2" 30 až 40
1 1/2" 10 až 15   4" 35 až 45

Při vyšších teplotách je možno použít jako náhradu grafitové těsnící vlákno o průměru 2 mm.

 

Vlastnosti PTFE (polytetrafluóretylen)

TEPELNÁ STABILITA

 • PTFE je stabilní v rozmezí pracovních teplot od - 170 °C do + 250 °C.
 • Při vyšší teplotě nastává rozklad, který při měření hmotnostních ztrát je do teploty 380 °C nepatrný. Od teploty 380 °C intenzita rozkladu roste a vznikají plynné rozkladné produkty, které jsou toxické.

ZÁPALNOST

 • PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty.
 • Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty +575 °C.
 • Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku vzniku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

 • PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti , které jsou jen málo závislé na frekvenci a teplotě.
 • Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
 • Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot 1010 ohmů a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohmů/cm.
 • Permitivita je menší 10-2.

CHEMICKÁ ODOLNOST

 • PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům a to i za zvýšených teplot.
 • Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

 • PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot a dostatečnou pružnost při velmi nízkých teplotách, velmi dobrou vrubovou a rázovou houževnatost v širokém rozsahu teplot.
 • Při tlakovém zatížení se nedrtí, ale má sklon k tečení, přičemž stupeň deformace při daném napětí je časově závislý, proto nemá pro trvalé zatížení napětí převyšovat 10 % ze zjištěné pevnosti při dané teplotě.
 • PTFE se při tlakovém zatížení nedrtí, ale vaskoelasticky deformuje (studený tok).
 • Pevnost v tahu je vyšší než 12 MPa a tažnost je větší než 150 %.
 • Hustota je od 2,1x103 do 2,3x103 kg/m3.
 • Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
 • Nasákavost ve vodě nenastává a dílce nemění své rozměry ani po dlouhodobém ponoření.
 • Voskovitý povrch se vyznačuje nepatrnou adhezí, takže i vysoce lepivé látky k PTFE nepřilnou.
 • PTFE je materiál naprosto hydrofobní, je bez chuti a zápachu, takže může být použit v potravinářském průmyslu.

DOPLŇUJÍCÍ VLASTNOSTI

 • PTFE odolává dobře povětrnostním vlivům a mikroorganismům, je fyziologicky nezávadný i při implantaci na živé tkáně.
 • Teprve při teplotách vyšších 300 °C dochází k částečnému rozkladu polymeru a k uvolňování plynných zplodin, jež jsou jedovaté a ohrožují lidské zdraví. Proto při manipulaci musí být dodrženy bezpečnostní předpisy, které nepřipouští používání otevřeného plamene, kouření, přehřívání nad stanovenou hranici.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

 • Vnější vzhled je barvy bílé až lehce našedivělé. Žluté skvrny na povrchu výrobku způsobené hydroxidem železitým jsou přípustné.
 • PTFE nesmí obsahovat příměsky jako kovy, písek a materiály brusné povahy. Ostatní látky jsou přípustné v omezeném množství, a to maximálně tělísko o velikosti 1 mm2 v počtu 5 ks na 0,01 m2 plochy výrobku, pokud uvedené příměsky nepronikají celou tloušťkou stěny těsniva.
 • Těsnící dílec z PTFE nesmí být narušen povrchovými prohlubeninami nebo trhlinami.

 

Rozměry košilek pro PTFE opláštění

Rozměr košilky DN / PN Rozměr těsnění
51*16*0,2 15/40 51 * 22
61*22*0,2 20/40 61 * 28
71*28*0,2 25/40 71 * 34
78*37*0,2 32/40 82 * 43
92*43*0,2 40/40 92 * 49
107*55*0,2 50/40 107 * 61
127*70*0,2 65/40 127 * 76
138*83*0,2 80/40 138 * 89
162*108*0,2 100/40 162 * 114
192*134*0,2 125/40 192 * 140
217*159*0,2 150/40 217 * 165

 


Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.