Těsnící šňůry TEMAPACK

 

 
  Expanded graphite PTFE
6300 6200 6100 5400 5300 5200 5110
Materiál Expandovaný grafit lisovaný Expandovaný grafit - chromecel. drát Expandovaný grafit PTFE+Grafit GORE-GFO® PTFE+Grafit GORE-TEX® G4 PTFE PTFE
Impregnace           PTFE PTFE
Lubrikace           Silicon. olej  
p (bar) 500 500 250 200 300   250
p (bar) 30 250 100 150 600 150 150
p (bar)   30 20 20   15  
t (-°C) 220 220 220 100 200 200 200
t (+°C) 550 450 450 280 280 280 280
v (m/s)   20 10 25   10  
v (m/s) 2 2 1,5 2 2 2 2
pH 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14 0-12 0-14
Hustota (g/cm3) 1,2-1,6 1,0-1,4 0,9-1,3 1,6 1,4 1,7 1,5
Amini, nitrily x x x x x x x
Barvy, laky             x
Brusná média              
Kyseliny koncentrované       x x x x
Kyseliny stř. koncentrace x x x x x x x
Kyseliny slabé x x x x x x x
Kyslík x(do+350°C) x(do+350°C) x(do+350°C)   x   x
Neutrální roztoky x x x x x x x
Oleje minerální x x x x x x x
Oleje syntetické x x x x x    
Pára x x x x x x x
Plyny inertní x x x x x x x
Plyny kyselé x x x x x x x
Potraviny       x x   x
Rozpouštědla x x x x x x x
Těkavé uhlovodíky x x x x x x x
Voda x x x x x x x
Vodík x x x x x x x
Zásady koncentrované       x x x x
Zásady ředěné x x x x x x x
Živice       o o o o


1* - Lubrikace možná v provedení: 3200 - Parafinový olej
2* - Impregnace možná v provedení: 1120 - červeň železitá + lůj, 1130 - Grafit + olej, 1140 - PTFE


 
  PTFE PTFE+Aramid Aramid Acrylic Bavlna
5100 4200 4100 3100 2230 2210 1110
p (bar) 250 250 180 100 50 50 50
p (bar) 150 200 100 100 20 20 50
p (bar)   20 20 25 20 20 10
t (-°C) 200 100 100 100   50 10
t (+°C) 280 280 280 280 180 180 80
v (m/s)   20 10 20 8 10 3
v (m/s) 2 5 2 1,5 1,5 2 1
pH 0-14 3.XII 3.XII 3.XII 4.X 2.XII 6.IX
Hustota (g/cm3) 1,5 1,6 1,5 1,4 1,2 1,3 1,1
Amini, nitrily x            
Barvy, laky x            
Brusná média   x x x      
Kyseliny koncentrované x            
Kyseliny stř. koncentrace x            
Kyseliny slabé x x x x x x x
Kyslík x            
Neutrální roztoky x x x x x x x
Oleje minerální x x x x x x  
Oleje syntetické   x x   x x  
Pára x x x x x x x
Plyny inertní x x x x x x x
Plyny kyselé x            
Potraviny x   x     x x
Rozpouštědla x x x x   x  
Těkavé uhlovodíky x            
Voda x x x x x x x
Vodík x            
Zásady koncentrované x            
Zásady ředěné x   x     x  
Živice o x x x      Způsoby pletení těsnících šňůr v závislosti na rozměru

Způsob 1 Způsob 2 Způsob 3Způsob uložení těsnících šňůr do pouzdra hřídele
Orientační hmotnosti ucpávkových šňůr v gramech na metr

Temapack 3100 3200 4100 4200 5100 5200 5300 5400 6100 6200
3*3 12 11 13 14 13 15 9 14    
4*4 21 19 23 25 23 27 15 24    
5*5 33 30 36 39 36 42 24 38    
6*6 48 44 52 56 52 51 35 55    
8*8 84 77 91 97 96 107 61 95   72
10*10 132 121 143 153 145 168 95 150    
12*12 192 175 208 222 210 244 138 217    
14*14 258 236 280 299 283 328 186 293    
15*15 297 271 322 344 325 377 214 337    
16*16 339 310 367 393 371 430 244 384    
18*18 430 393 466 499 472 547 310 488    
20*20 534 487 578 618 584 677 384 605    
22*22 647 591 701 750 709 822 466 734    
25*25 839 766 908 972 918 1065 603 951 699  
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.