Základní fyzikální jednotky

 

Měrná veličina Název Symbol
Délka metr m
Hmotnost kilogram kg
Čas sekunda s
Elektrický proud ampér A
Termodynamická teplota kelvin K
Intenzita světla kandela cd

 

Odvozené fyzikální jednotky

Měrná veličina Název Symbol Jednotková rovnice
Množství tepla joule J 1 J=1 N.1 m=1 Ws
Síla newton N 1 N=1 kg.1 m/1 s2=1 kg m/s2
Tlak, mechanické napětí pascal Pa 1 Pa=1 N/1 m2=1 N/m2
Elektrické napětí volt V 1 V=1 W/1 A=1 W/A
Práce, množství energie,
tepelný tok
watt W 1 W=1 J/1 s=1 J/s

 

Předpony k jednotkám

Značka Název Hodnota Značka Název Hodnota
T tera 1012 - biliardy d deci 10-1 - desetiny
G giga 109 - miliardy c centi 10-2 - setiny
M mega 106 - milióny m milli 10-3 - tisíciny
k kilo 103 - tisíce mikro 10-6 - milióntiny
h hekto 102 - stovky n nano 10-9 - miliardtiny
dk deka 101 - desítky p piko 10-12 - biliardtiny

 

Převodní tabulky jednotek

Převodní tabulka jednotky energie, toku energie a toku tepla

  W kW kcal/h kp.m/s PS
1 W=(=1 N.m/s=1 J/s) 1 0,001 0,86 0,102 1,36.10-3
1 kW= 1000 1 860 102 1,36
1 kcal/h= 1,16 1,16.10-3 1 0,119 1,58.10-3
1 kp.m/s 9,81 9,81.10-3 8,43 1 1,33.10-2
PS 736 0,736 632 75 1

 

Převodní tabulka jednotky energie, práce a množství tepla

  J kJ kW/h kcal kpm
1 J=(=1 N.m=1 W.s) 1 0,001 2,78.10-7 2,39.10-4 0,102
1 kJ= 1000 1 2,78.10-4 0,239 102
1 kW/h= 3,6.106 3,6.103 1 860 367.103
1 kcal= 4,2.103 4,2 1,16.10-3 1 427
1 kpm 9,81 9,81.10-3 2,72.10-6 2,34.10-3 1

 

Převodní tabulka jednotky tlaku a napětí

  Pa bar at atm Torr
1 Pa=(1 N/m2) 1 10-5 1,02.10-5 9,87.10-6 0,0075
1 bar= 105 1 1,02 0,987 750
1 at= 9,81.104 0,981 1 0,968 736
1 atm= 1,013.105 1,013 1,033 1 760
1 Torr= 133 1,33.10-3 1,36.10-3 1,32.10-3 1

 

Převodní tabulka jednotky teploty

  K °C °R °F
K n n -273 4/5 ( n-273 ) 9/5 ( n-273 )+32
°C n +273 n 4/5 n 9/5 n +32
°R 5/4 n+273 5/4 n n 9/4 n +32
°F 5/9 ( n-32 )+273 5/9 ( n-32 ) 4/9 ( n-32 ) n

 

Převodní tabulka jednotky tepla

Název Symbol Rozměr Převodní faktor
Nový Starý
Tepelný tok Q W/m2 kcal/m2.h 1,163.kcal/m2.h=W/m2
Tepelná vodivost l W/m.K kcal/m.h.K 1,163.kcal/m.h.K=W/m.K
Tepelná kapacita c kJ/kg.K kcal/kg.K 4,2.kcal/kg.K=kJ/kg.K
Koeficient přestupu tepla a W/m2.K kcal/m2.h.K 1,163.kcal/m2.h.K=W/m2.K
Koeficient přestupu tepla k W/m2.K kcal/m2.h.K 1,163.kcal/m2.h.K=W/m2.K
Tepelný odpor R m2.K/W    

 

Starší jednotky hmotnosti, délky, plochy a objemu používané v Českých zemích

Hmotnosti: 1 libra česká = 0,51375 kg = 512 denárů = 456 gránů = 128 kvintlíků = 48 karátů = 32 lotů = 16 uncí = 4 čtvrtě = 2 hřivny = 1/20 kamene = 1/100 nebo 1/120 centu.
Při rušení používání českých měr podle patentu z roku 1764 byla určena hodnota 0,51435 kg.
Jedna slezská libra = 0,59284 kg. Podle měření S. Schmidta z 18. století měla česká libra hodnotu 0,51436 kg, po roce 1765 se užívalo vídeňské libry (Pfund) s hodnotou 0,56006 kg.
Délky: Český loket (je doložen již za Přemysla II. Otakara a prototyp z doby Karla IV. je zazděn na věži Novoměstské radnice v Praze).
1 český loket = 0,5914 m = 288 nebo 240 čárek = 30 prstů = 24 palců = 4 čtvrti = 3 pídě = 2 stopy = 1/3 sáhu = 1/4 látra = 1/8 prutu = 1/52 provazce = 1/12600 nebo 1/18980 míle.
Za Přemysla II. Otakara měl český loket velikost 0,5976 m, podle patentu z roku 1764 0,5924 m Vídeňský loket měl hodnotu 0,5937 m, na Moravě 0,7792 m, ve Slezsku 0,5785 m.
Plochy: Staročeské jitro = 3 provazce2 = 2837 m2 = 8112 loktů2 = 1,72 lánu.
Někdy však 1 jitro = 2,7 provazců2. Pětiprovazcové jitro je obdélník o stranách 1 a 4 provazce, tedy 4 provazce 2. Podle Hájka se jitro rovnalo honu a mělo hodnotu 3085 m2 a byl to plošný obsah obdélníka o stranách 42 a 210 loktů.
Objemy: Staroslovanský žajdlík = 0,4166 l = 1/2 holby.
Český žejdlík = 0,4844 l = 1/4 pinty, podle J. Steplinga 0,4803 l nebo 0,4765 l. Podstatně menší byl vídeňský žejdlík = 0,3537 l.
Poznámka: Budete-li v objednávce uvádět tyto veličiny nezapomeňte uvést rok a zemi původu.

 

Převod z palců na milimetry

Palec mm Palec mm Palec mm Palec mm
1/16" 1,59 1 1/16" 27,00 2 1/8" 54,00 4 1/2" 114,00
1/8" 3,18 1 1/8" 28,60 2 1/4" 57,20 5" 127,00
3/16" 4,76 1 3/16" 30,20 2 3/8" 60,30 5 1/2" 140,00
1/4" 6,35 1 1/4" 31,80 2 1/2" 63,50 6" 152,00
5/16" 7,94 1 5/16" 33,30 2 5/8" 66,70 6 1/2" 165,00
3/8" 9,52 1 3/8" 34,90 2 3/4" 69,80 7" 178,00
7/16" 11,10 1 7/16" 36,50 2 7/8" 73,00 7 1/2" 190,00
1/2" 12,70 1 1/2" 38,10 3" 76,20 8" 203,00
9/16" 14,30 1 9/16" 39,70 3 1/8" 79,40 8 1/2" 216,00
5/8" 15,90 1 5/8" 41,30 3 1/4" 82,60 9" 229,00
11/16" 17,50 1 11/16" 42,90 3 3/8" 85,70 9 1/2" 241,00
3/4" 19,00 1 3/4" 44,60 3 1/2" 88,90 10" 254,00
13/16" 20,60 1 13/16" 46,00 3 5/8" 92,10 10 1/2" 266,00
7/8" 22,20 1 7/8" 47,60 3 3/4" 95,20 11" 279,00
15/16" 23,80 1 15/16" 49,20 3 7/8" 98,40 11 1/2" 292,00
1" 25,40 2" 50,80 4" 102,00 12" 305,00

 


Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.